Digitalisoi organisaatiosi lomakkeet, raportointi ja tuotetiedot

Repomark on helppokäyttöinen ja kustannustehokas toiminnanohjauksen sovellus tuotteiden, tapahtumien ja ihmisten hallinnointiin. Voit dokumentoida sen avulla kaikki asiat, mitkä tähän saakka on hoidettu paperisilla lomakkeilla. Raportit voidaan täyttää mm. matkapuhelimella ja luoda niille automatisoitu työnhallintaketju. Näin asiat tulevat hoidettua, eivätkä jää roikkumaan tai unohdu. Repomark suoraviivaistaa ja tehostaa yrityksesi prosesseja joka osastolla– rahaa, aikaa ja vaivaa säästäen. 

Toiminnanohjausjärjestelmän edut

  • Kustannustehokas – voit heittää romukoppaan turhan paperinpyörityksen, epäselvät lomakkeet ja käsin täyetyt Excel –taulukot Repomarkin ansiosta 
  • Standardoitu – kerää oleelliset tiedot ohjatusti ja määrämuotoisena.  Ennalta määritelty workflow jakaa tiedon oikeille tahoille välittömästi. Näin esimerkiksi laskutus, perehdytys tai korjaustoimi ei jää hoitamatta. Repomarkin avulla luot yrityksellesi myös Whistleblower-direktiivin mukaisen turvallisen ilmoituskanavan.
  • Automaattinen – lue tuotetiedot kentällä puhelimesta esim. QR- tai viivakoodin avulla. Täydennä kohteen tietoa siihen liittyvien raporttien avulla. Näitä ovat esimerkiksi tarkastus-, huolto-, poikkeama- tai vikaraportit. Näin helpotat fleetinhallintaa ja tuotetietokantasi rikastuu automaattisesti. 
  • Joustava – voit itse määritellä haluamasi tuotetietokannat, lomakkeet, säännöt ja sisällöt. Repomark ei ole toimialaan sidottu ja usein sitä hyödyntääkin yritykset aina tuotantolaitoksista palvelualan yrityksiin. 
  • Monipuolinen – voit antaa käyttäjäryhmille käyttöoikeuksia eri toimintoihin ja tietosisältöihin. Esimerkiksi HR –osasto näkee perehdyttämis- tai sairaspoissaolotiedot, kun taas varastohenkilöstö hallinnoi tuotetietoja saldoineen. Voit määritellä osan tiedoista myös täysin julkiseksi – kuten esimerkiksi käyttöohjeet tai vikailmoituslomakkeet. 

Tarpeisiisi helposti räätälöitävä

Suomalaisessa Repomarkissa kiteytyy Silmu Softwaren vuosien kokemus raportoinnin ja asianhallinnan toimialoilta. Olemme rakentaneet Repomarkin alusta alkaen mahdollisimman joustavaksi ja helppokäyttöiseksi – jolloin se ei ole sidottu mihinkään tiettyyn toimialaan. Meillä on suuri määrä erilaisia lomakkeita valmiina, jotka ovat käytettävissä kaikille asiakkaillemme – ja lisää teemme tarvittaessa nopeastikin. 

Meille on tärkeää auttaa yrityksiä menestymään ja sujuvoittamaan arkea. Tähän ratkaisuksi loimme toiminnanohjausjärjestelmän. Repomarkin avulla voit digitalisoida kaikki asiat, mitkä olet hoitanut aiemmin paperisilla lomakkeilla. Lomakkeet voidaan täyttää matkapuhelimella ja luoda niille automatisoitu työnhallintaketju. Näin asiat tulevat hoidettua, eivätkä jää roikkumaan tai unohdu.  

Liitä tuntiseuranta ja muut ERP -toiminnot

Repomark on yhteensopiva Silmu Software Oy:n Pomolle.fi -työnohjauksen kanssa. Työntekijän kirjautuessa Pomolle.fi -applikaatioon, hän voi kirjata tunnit, kulut, tuotteet sekä ajamansa kilometrit, tarkastella työmääräyksiä, työvuorokalenteriaan sekä lisätä/vähentää varastosaldoja. Koska Repomarkin lomakkeet on mahdollista tuoda Pomolle.fi -applikaation, työntekijä voi samalla ohjelmalla täyttää myös mm. asennusraportit, työselostelomakkeet tai vaikkapa sairaspoissaoloilmoitukset. Näin työnteko nopeutuu ja helpottuu. Lue lisää Pomolle.fi ohjelmasta www.pomolle.fi

Vähälä järkeisti kalustonhallintansa

Raportoinnin digitalisointi on säästänyt työtä merkittävästi.
— Ari Karjalainen, tuotantojohtaja Vähälä Logistics Oy

Lue asiakastarina