Whistleblower

Repomarkin avulla toteutat turvallisesti, helposti ja anonyymisti myös whistleblowing-ilmoituskanavan. Väärinkäytösten ilmitulo ja epäkohtiin puuttuminen on tietysti myös henkilöstön ja koko yrityksen etu.

Mikä on Whistleblower?

Uuden lainsäädännön mukaan yli 50 työntekijää työllistävien yritysten, julkisen sektorin organisaatioiden sekä valtion virastojen on velvollisuus luoda luottamuksellinen, anonyymi ilmoituskanava esimerkiksi väärinkäytösten ilmoittamiseen. Takaraja käyttöönottoon on 17.12.2021 yli 250 työntekijän yrityksillä. 50-249 henkeä työllistävillä yrityksillä aikaa on vielä vuoden 2023 loppuun.  Jos haluat ottaa lainmukaisen ilmoituskanavan käyttöön edullisesti, helposti ja nopeasti, voit tehdä sen Repomark -tuotteemme avulla.

Tilaa maksuton esittely »

Anonyymit epäkohtien ilmoituslomakkeet Repomarkilla

Repomark-ratkaisumme mahdollistaa anonyymin epäkohtien ilmoittamisen. Saapuneet ilmoitukset jakautuvat automaattisesti oikeille tahoille käsiteltäviksi reaaliajassa. Whistleblower-lomakkeisiin voidaan asettaa myös erilaisia ehtoja. Näin voidaan esimerkiksi valita organisaation sisä- ja ulkopuolella henkilöt, jotka saavat vastaukset sekä vielä tarkemman rajauksen siitä minkälaisen näkymän tietoihin he saavat. Repomarkin älylomake-toiminnallisuuden avulla voi myös automaattisesti pisteyttää asian vakavuuden. Lomakkeisiin voidaan asettaa hälytysrajat, jolloin vain vakavimmat ilmoitukset menevät esimerkiksi ylimmän johdon tietoon. Tiedot säilytetään suojatussa tietovarastossa ja niihin voidaan asettaa automaattiset päivämäärärajat tuhoamaan aineisto tietyn ajan jälkeen. Repomarkin avulla on mahdollista myös tuottaa koontiraportteja eri käyttöön esimerkiksi tilastointia varten.

 

Eri toimijoiden on helppo käyttää Repomarkin lomakkeita organisaation sisä- kuin ulkopuolella. Ilmoituslomakkeet ovat linkitettävissä suoraan intranettiin tai niille voidaan ohjata linkillä tai QR -koodilla. Pohjan whistleblower-lomakkeelle voi toteuttaa millä tahansa kielellä. Ilmoituksen jättäjä voi seurata anonyymisti käsittelyn etenemistä saamallaan linkillä. Ilmoitukset sekä vastaukset voidaan halutessa ohjata myös organisaation ulkopuolelle – automatisoidusti tai manuaalisesti. Whistleblower-ilmoituskanava vähentää kaikenkaikkiaan väärinkäytösten riskiä ja parantaa työntekijöiden luottamusta työyhteisöön – ja kaiken lisäksi sen käyttö on helppoa!

 

Ilmoituslomakkeen hinnoittelu ja käyttöönotto

Repomarkin edullinen hinnoittelu perustuu vastaanottajien lukumäärään, ei ilmoittajien lukumäärään. Suurenkin organisaation kulut voivat olla vain 95e kuukaudessa. Lomakkeet eivät myöskään sisällä aikaa vieviä asennuksia, vaan käytön voi aloittaa vaikka heti.