Kalustonhallinta

Repomark tarjoaa äärimmäistä tehokkuutta  kalustonhallintaan–yrityksen tarpeisiin räätälöitävä kalustonhallintaohjelmisto kattaa mukautettavan kalustotietokannan sekä mobiilit raportointitoiminnot. Hallinnoit yhdellä ohjelmistolla eri kalustot luomalla tarvittavat tietomallit kullekkin ryhmälle porakoneista rekka-autoihin. Kalustoon liittyvät tarkastukset, huollot, viat ja mm. tarkastukset tallentuvat yksittäisen laitteen alle luoden kattavan elinkaarihistorian. 

Lataa PDF-esite »

Kalustotarkastuksen
vakioprosessit

Repomark-kalustoraportointi tarjoaa mahdollisuuden luoda vakiomuotoisia työnkulkuja ajoneuvojen kuntotarkastukseen, esimerkiksi kuorma-auton katsastukseen tai palautetun vuokrakaluston tarkastukseen. Mobiililaitteella käytettävä sovellus kuljettaa tarkastajaa eteenpäin vaihe kerrallaan – tarkastusprosessi etenee hallitusti ja ohjatusti. Ennalta määritellyillä vakioprosesseilla varmistutaan, että kaikki tarkastettavat kohdat tulevat varmasti läpikäydyiksi ja kirjatuksi.

Esimerkki

  • Tarkastettava kohde: renkaat
  • Lue kalustotietokannan QR-kooditunniste vaunun kyljestä
  • Tarkasta kulutusuran syvyys ja kunto päällisin puolin
  • Kuvaa rengas, mikäli poikkeamia
  • Kommentti: [Tarkastaja kuittaa joko ”OK” tai kirjoittaa huomiot].

Kattavat koontiraportit

Kalustotarkastusraportit jäävät järjestelmään talteen liitekuvineen, joiden avulla esimerkiksi vuokralaisen tai käyttötarkoituksen muuttuessa on helppoa havaita aiheutuneet kulumat, vauriot ja tehdyt muutokset. Tietyn tyyppistä tietoa sisältävät vakiomuotoiset poikkeamaraportit voidaan ohjata tarvittaessa automaattisesti jatkokäsiteltäviksi ennalta määritetyille tahoille.

Pakolliset tarkastukset esim. vakuutusyhtiöille tai viranomaisille pystytään todentamaan helposti tapahtumalokista – kuka tarkasti, mitä tarkasti ja mitä havaittiin jne. Järjestelmästä saadaan nopeasti kattavat koontiraportit kalustosta tiloista vastaavalle henkilölle.