Vähälä Yhtiöt järkeisti kalustoonsa ja kiinteistöönsä liittyvän raportoinnin

Vähälällä käsitellään päivittäin kymmeniä työntekijöiden ja toimihenkilöiden puhelimilta tai tietokoneilta lähettämiä raportteja ajoneuvo- ja terminaalikaluston, kiinteistötekniikan tai siltojen ja nosto-ovien ongelmista sekä vaurioista. Repomarkin avulla raportit ohjautuvat automaattisesti huolloista ja korjauksista vastaaville henkilöille tai alihankkijoille. Samalla tieto olemassa olevasta viasta saadaan jaettua suoraan työnjohdolle, jonka työtehtävään kyseinen vika tai ongelma vaikuttaa. Repomarkin avulla tieto siis kulkee suoraviivaisesti suoraan oikeaan paikkaan ja ongelmat saadaan korjattua viipymättä. Vikailmoitusten tiedot välittyvät myös korjaustoiminnasta vastaaville päättäjille ja monipuolisen raportointimaailman kautta näitä voidaan tarkkailla kokonaisuutena.

Repomarkista on tullut Vähälä Yhtiöille tärkeä osa prosessia, sen luodessa työntekijöille uuden aktiivisen kanavan raportoida toimintaympäristöstään ja siten myös vaikuttaa oman työnsä sujuvuuteen. Järjestelmän avulla saadaan siis minimoitua riski tuotantoa häiritsevien vikojen vaikuttamisesta aikataulukriittiseen prosessiin.

Ari Karjalainen
Vähälä Yhtiöt