Henkilöstöraportointi

Repomark tarjoaa monia vaihtoehtoja henkilöstöhallinnonkin puolelle. Whistleblower-ilmoituskanavan lisäksi Repomarkia voi käyttää esimerkiksi seuraaviin:

  • Poikkeamaraportit kuten onnettomuus- ja tapaturmaraportit
  • Läheltäpiti -tilanteet
  • Työhönperehdyttämis- sekä työnopastuslomakeet
  • Osaamiskartoitukset sekä osaamisen kehittäminen
  • Kehityskeskustelut
  • Sairaspoissaoloilmoitukset
  • Henkilöstötyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyt
  • Rekrytointi-, haastattelu- ja kysymyslomakkeet
  • Tilastojen ja tietojen keräämiseen henkilöstötilinpäätökseen ja -kertomukseen

 

Siirry reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen Repomarkin avulla. Ripeä reagointi epäkohtiin sekä niiden ennakointi lisää henkilöstön sitoutuneisuutta. Kun työtyytyväisyyttä mitataan ja analysoidaan reaaliajassa, on epäkohtiin mahdollista puuttua nopeasti. Tämä parantaa myös henkilöstön sitoutumista, vähentää vaihtuvuutta ja pienentää henkilöstökustannuksia. Kun henkilöstösi on sitoutunutta ja motivoitunutta työn laatu paranee, asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja yritys kannattavampi.

 

Repomark käy myös henkilöstöhallinnon raportointiin