Henkilöstöraportointi

Repomark on laaja henkilöstöjohtamisen työkalu, joka tarjoaa kattavan asianhallintaratkaisun henkilöstöhallinnolle. Työntekijän kaikki tiedot sekä dokumentit, aina työhönhakuprosessista työsuhteen päättymiseen, saadaan hallittua helpommin kuin ikinä ennen ohjelmistossa. Vahvasti suojattu tietoliikenneyhteys, kaksivaiheinen tunnistautuminen sekä erittäin laajat käyttöoikeuksien rajaustoiminnallisuudet mahdollistavat tietoturvallisen henkilötietojen käsittelyn.

Repomarkia voidaan käyttää esimerkiksi seuraaviin HR:n toimintoihin:

  • Rekrytointi-, haastattelu- ja kysymyslomakkeet taustapisteytyksellä automatisoituna
  • Poikkeamaraportit kuten onnettomuus- ja tapaturmaraportit
  • Läheltäpiti -tilanteet
  • Työhönperehdyttämis- sekä työnopastuslomakeet digitaalisine allekirjoituksineen
  • Osaamiskartoitukset sekä osaamisen kehittäminen
  • Kehityskeskustelut
  • Sairaspoissaoloilmoitukset suojattua kanavaa pitkin
  • Henkilöstötyytyväisyys- ja työhyvinvointikyselyt
  • Whistleblower ilmoitukset anonyymisti, ohjattuna oikeille käsittelijätahoille
  • Tilastojen ja tietojen keräämiseen henkilöstötilinpäätökseen ja -kertomukseen

 

Siirry reaktiivisesta toiminnasta proaktiiviseen Repomarkin avulla. Ripeä reagointi epäkohtiin sekä niiden ennakointi lisää henkilöstön sitoutuneisuutta. Kun työtyytyväisyyttä mitataan ja analysoidaan reaaliajassa, on epäkohtiin mahdollista puuttua nopeasti. Tämä parantaa myös henkilöstön sitoutumista, vähentää vaihtuvuutta ja pienentää henkilöstökustannuksia. Kun henkilöstösi on sitoutunutta ja motivoitunutta työn laatu paranee, asiakkaat ovat tyytyväisempiä ja yritys kannattavampi.

Digi-HR toiminnot voidaan liittää myös työnohjausohjelmistoon. Pomolle -ohjelmistoa käyttäen työntekijät voivat kirjata työtehtävänsä sekä mm. käytetyt tuotteet, laitteet sekä aiheutuneet kulut. Yhdessä käytettynä Repomark- sekä Pomolle -ohjelmistot muodostavat kattavan sekä tarpeisiin räätälöitävän toiminnanohjausjärjestelmän erittäin kustannustehokkaaseen hintaan.

 

Repomark käy myös henkilöstöhallinnon raportointiin