VAK – huoltoraportointi Repomarkilla

VAK on käyttänyt huollon tarkastusten raportointiin määrämuotoisia Repomark lomakkeita vuodesta 2019 alkaen. Repomark on paitsi helpottanut työrutiineja, myös parantanut asiakaspalvelun laatua huomattavasti.

VAK hyödyntää Repomarkkia määrämuotoisen kalustolomakkeen avulla. Huoltomiehet täyttävät tarkastuslomakkeen, jossa kysytään spesifisti eri huoltokohteiden kunto sekä otetaan valokuvat oleellisimmista kohdista. Jos esimerkiksi renkaissa ja valoissa on huomautettavaa, merkitään se lomakkeelle ja Repomark laskee tarkastuksen kohteelle laatu-/kuntoluvun vastausten perusteella. Muodostuva raportti välittyy automaattisesti omistajataholle, joka tietää tällöin miksi mitäkin asioita on korjattu – ilman että asiasta täytyy erikseen soittaa ja kysyä.

Repomarkkia käyttävät asiakkaat saavat raporttien lisäksi hyötyä fleetin tietojen päivittämisestä. Jos huoltohenkilöstö katsastaa kaluston, tekevät he päivityksen seuraavasta katsastusajankohdasta kalustorekisteriin. Kalustorekisteri auttaa pitämään helposti tiedon kaluston kunnosta ja tulevista katsastuksista sekä huolloista.